V tej delovni fazi projekta so poklicni učitelji, ki so se udeležili delavnic, pripravili učni načrt za svoje učence, pri čemer so uporabili inovativne metode, ki so se jih naučili, in digitalne vire, ustvarjene v prejšnji fazi. Ustvarili so lastne digitalne vsebine, učna gradiva, spletne testne naloge in videoposnetke za pouk ter jih delili na digitalni menujski kartici: Digital Menu Card.


Načrt ure so preizkusili v razredu in pripravili evalvacijsko poročilo: kaj je šlo dobro in katere dele ure je bilo treba izboljšati. 

"Verjamem, da imajo vsa digitalna učna gradiva merljive pedagoške koristi Prepričan sem, da bi učenci potrebovali več učnih ur, da bi pravilno razumeli obnašanje polinomskega grafa okoli ničel, če bi pouk z istim ciljem izvedli brez GeoGebre." (Učitelj Biotehniškega izobraževalnega centra, Slovenija)

After class, they asked for feedback from the students with a jointly developed questionnaire.


 Učna ura aktivnega učenja na poklicni šoli Szakkay József (Slovaška)

Po pouku so učitelji s pomočjo skupaj pripravljenega vprašalnika prosili učence za povratne informacije.

Rezultati v številkah

•    51 učiteljev je v štirih partnerskih državah izvajalo digitalne učne ure različnih predmetov.
•    Tečajev se je udeležilo več kot 800 dijakov poklicnega izobraževanja in usposabljanja.
•    5 partnerskih šol je pripravilo 5 institucionalnih evalvacijskih poročil.

Izkušnje, povratne informacije in samorefleksije so bile vključene v institucionalna poročila in bodo vključene v končni model DPTI v naslednji fazi projekta.