#008080

Zbirka orodij za razvoj strategije digitalne pedagogike v šolah PIU

•    Spremljanje na institucionalni ravni se bo začelo z zavezo vodstva partnerskih šol.