Vključevanje digitalne pedagogike v vsakodnevno prakso učiteljev poklicnega izobraževanja in usposabljanja ni mogoče brez ustrezne vizije, namere vodstva šole in sodelovanja učiteljev.

Na podlagi tem in učnih potreb, ki so jih učitelji opredelili v akcijskih načrtih, je vsaka šola načrtovala svoje interno usposabljanje. Delavnice so vodili zunanji strokovnjaki in zaposleni, ki imajo višjo raven digitalnega znanja in izkušenj z digitalnim poučevanjem kot drugi.

Delavnica na Srednji tehnični in poslovni šoli Józsefa Szakkaya (Slovaška) 

Učitelji poklicne srednje šole Számalk-Salesian so delavnice posneli na video in jih objavili na šolskem kanalu YouTube.

Delavnica o projektni metodi na rimskokatoliški srednji šoli Szent László (Romunija)

Spletna delavnica BIC (Slovenija)

Razvoj digitalnega učnega gradiva

Razvoj digitalnih učnih gradiv, ki se izvajajo na partnerskih šolah vzporedno z delavnicami. Sodelujoči učitelji so na podlagi tega, kar so se naučili na delavnicah, ustvarili svoja digitalna gradiva za predhodno pripravljene učne načrte in jih delili v digitalnem meniju.


https://dmc.prompt.hu/hu/digital-materials

Rezultati v številkah

  • Partnerske šole so organizirale skupno 67 delavnic o inovativnih metodah poučevanja in ocenjevanja ter digitalnih orodjih za podporo pedagoškim ciljem. 
  • Na petih šolah se je internih usposabljanj udeležilo 758 učiteljev. 
  • 50 digitalnih mikroučnih gradiv (videoposnetkov, spletnih kvizov itd.), ki so jih ustvarili poklicni učitelji, je prosto in brez registracije na voljo vsem učiteljem, ki kot gostje obiščejo spletno stran.