Projekt VETWORK Erasmus+ se je začel 1. septembra 2020 in vključuje šole in organizacije, ki se ukvarjajo z razvojem poklicnega izobraževanja iz štirih držav, in sicer iz Madžarske, Romunije, Slovaške in Slovenije. 

Prvi korak sodelovanja je bila zasnova in izvedba slikovnih elementov projekta in spletne strani. Spletno mesto je večjezični sistem za upravljanje vsebin (CMS), katerega javni vmesnik služi za namene razširjanja, v ozadju pa so skupna knjižnica dokumentov, možnosti spletnega komuniciranja ter storitve dinamičnega objavljanja in urejanja vsebin za sodelovanje med partnerji. Platforma je bila odprta na prvem spletnem srečanju partnerjev oktobra 2020.

Cilj prve faze projektnega dela je bil oceniti trenutno raven digitalnega izobraževanja na partnerskih poklicnih šolah z vključitvijo vodstva šol, učiteljev in dijakov. 

Pri raziskavi je bilo uporabljenih več metod, kot so osebni intervjuji, spletne ankete na podlagi vprašalnika. Partnerji konzorcija za organizacijski razvoj so skupaj razvili merilna orodja za osebne intervjuje in spletne ankete.

Poleg lastnih merilnih orodij smo za ugotavljanje kakovosti in ravni digitalnega izobraževanja za evalvacijo šol uporabili tudi samoocenjevalni okvir SELFIE na institucionalni ravni. 

SELFIE logo

Okvir je brezplačno spletno orodje za samorefleksijo za šole, ki ga je razvila Evropska komisija skupaj z evropskimi strokovnjaki za izobraževanje, da bi šolam pomagala pri uporabi digitalnih tehnologij pri poučevanju in učenju. Partnerske šole so na uporabo sistema SELFIE pripravili izobraževalni strokovnjaki konzorcija, vodstva šol, učitelji in učenci pa so lahko anonimno izpolnili spletne vprašalnike v svojih nacionalnih jezikih. Sistem je rezultate povzel v interaktivnem poročilu, v katerem so bile opredeljene prednosti in slabosti ustanove.

Število ravnateljev (modro), učiteljev (rdeče) in učencev (rumeno) v raziskavi SELFIE

Rezultati delovne faze v številkah:

  • Zbirka orodij za raziskave v 3 jezikih  
    • vprašalniki za razgovore z vodstvom šole, učenci in učitelji.
    • Spletni vprašalnik za oceno trenutnih digitalnih kompetenc učiteljev
    • predlogo za razvoj institucionalne digitalne strategije.
  • Število udeležencev v raziskavi: 34 vodij šol, 300 učiteljev, 1500 učencev
  • Analiza rezultatov ankete na petih partnerskih šolah
  • Primerjalna študija v angleščini.