Digitalna kartica z meniji - razvita v 3 jezikih: je zasnovana kot metodološko orodje in zbirka učnih vsebin s področja poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Digitalna kartica (the Digital Menu Card) predstavlja vrsto učnega okolja preko spleta in je namenjena učiteljem poklicnih šol. Omogoča izvajanje aktivnih učnih metod, vključno z aplikacijami, ki so vezane na internet, torej tudi pedagoška priporočila in pri tem upošteva različne stopnje kompetentnosti med učitelji. Vsebina kartice temelji na korakih in mikro učnih elementih, ki si sledijo glede na težavnostno stopnjo in jim učitelji zlahka sledijo. Učitelji partnerskih šol so preučili izbrane vsebinske elemente (nekateri so obvezni, drugi izbirni) in nato izbrali metode in orodja, ki jim odgovarajajo in jih bodo uporabljali v nadaljni fazi digitalnega kreiranja vsebin. Z upoštevanjem same aktivnosti spletne digitalne kartice in z zgodnjim prepoznavanjem nekaterih razvojnih potreb iz razdelka O1, so udeleženci prepoznali nekatere specifične akcijske načrte pri določenih šolah, upoštevajoč predhodno začrtane strategije.

URL: https://dmc.prompt.hu/

DMC homepage

Pri kartici z digitalnim menijem (The Digital Menu Card) gre za izbrano metodo aktivnega učenja v 21. stoletju, za eno izmed že preizkušenih in testiranih aplikacij ter pedagoških priporočil (vključno s podrobnejšimi smernicami in primeri). Sama vsebina je nastajala na podlagi uskladitve dobave (znanja strokovnjakov) in povpraševanja (potreb učiteljev). Vsebinski del spletne strani se je določil po predhodni oceni konkretnih potreb ter v skladu z rezultati, ki izhajajo iz O1.

To bo "vse na enem mestu", kjer lahko učitelji poklicnega izobraževanja in usposabljanja

 • ustvarjali spletne učne ali projektne načrte, jih shranili in delili z drugimi;
 • se seznanijo z izobraževalnimi metodami, ki so jih preizkusili in uspešno uporabili drugi učitelji, vključno z metodami ocenjevanja in ustvarjalnimi tehnikami, ki spodbujajo inovativnost;
 • spoznati različna digitalna orodja s praktičnimi nasveti, uporabo v izobraževanju in primeri;
 • pregledovati, ocenjevati, uporabljati in spreminjati učne vsebine, ki so jih objavili drugi uporabniki.

Kartica je sestavljena iz mikro učnih elementov, ki so zasnovani modularno in je dovolj prilagodljiva, da lahko sledi nenehnim spremembam: zlahka ji dodamo novo napravo ali odstranimo tisto, ki  je sistem ne podpira več. Vse elemente na kartici lahko uporabniki tudi ocenijo. Orodja so razporejena glede na težavnostno stopnjo (začetniki, izkušeni uporabniki, strokovnjaki), podobno kot so razvrščeni recepti v kuharski knjigi. Večina učiteljev zato zlahka usvoji manj težavna področja, medtem ko si ostali lahko postavijo večji izziv in si izberejo srednje zahteven ali strokovni nivo pri usvajanju novih veščin.

Digital tools

Možnosti, ki jih ponuja spletna stran („one-stop-shop”):

 • spoznavanje različnih učnih metod, seznanitev z organiziranostjo učne ure in ocenjevalnimi metodami, ki so preizkušene, testirane in jih že uspešno uporabljajo drugi uporabniki;
 • zbirka digitalnih orodij skupaj s primeri;
 • možnost, da si registrirani uporabniki na spletu ustvarijo načrte za svoje učne ure ali načrtujejo projekte, ki jih lahko shranijo in delijo z drugimi;
 • brskanje po učnih materialih, ki so jih ustvarili ostali uporabniki; registrirani uporabniki lahko materiale tudi ocenijo, jih uporabljajo in duplicirajo za lastno uporabo.

Spletno usposabljanje/učenje na vmesniku digitalne kartice (Digital Menu Card)

Cilj izobraževanje preko spleta je bil sodelujočim učiteljem omogočiti vpogled v posodobljen pristop poučevanja in obogatiti  njihovo znanje ter razširiti rabo metodoloških in digitalnih orodij z namenom, da bi svoje študente opremili z znanjem in veščinami, ki so potrebni za vstop na trg dela v 21. stoletju.  

V obdobju med 15.2. in 24.4. 2022 se je 10 učiteljev iz vsake izmed partnerskih šol (skupaj 50) udeležilo usposabljanja, ki je vključevalo samostojno učenje in kjer so se spoznali s spletno stranjo na podlagi kartice (DMC) in z njenimi elementi, ocenili vse naložene ''sestavine'' in pripravili prvi načrt za svojo učno uro.

Teme tritedenskega usposabljanja so bile naslednje:

 • 1. teden: Predrugačena vloga učitelja, aktivne učne metode, tehnike ocenjevanja, inovacije v izobraževanju;
 • 2. teden: Digitalna orodja za doseganje pedagoških ciljev;
 • 3. teden: Brezplačni viri, načrtovanje učnih ur in projektov.

Usposabljanje je delovalo skoraj kot aktivni forum za učitelje partnerskih šol, saj so lahko delili svoje ideje o vseh zgoraj navedenih temah v spletnem okolju. Usposabljanje je vključevalo tako individualne kot skupinske naloge in prav kombinacija obojega se je na koncu zaključila s pisnimi povzetki za individualne razvojne načrte, ki so jih zase pripravili učitelji ter z akcijskim načrtom za šolsko digitalno strategijo. Vsa orodja, metode in predloge so bili pregledani in pokomentirani. Predlogi in komentarji tistih, ki so teste izvedli, so pomagali odpraviti možne pomankljivosti.

Najpomembnejši rezultat usposabljanja je bil ta, da so učitelji pripravili individualne razvojne načrte za integracijo inovativnih metod in skupaj naredili šolski načrt delovanja na podlagi že pripravljene digitalne strategije.

Ko bo razvoj končan, bomo na to platformo povabili 50 učiteljev iz partnerskih šol za poklicno izobraževanje in usposabljanje, da se učijo na tej platformi.