Kassa
Slovaška

Na tretjem srečanju partnerjev 8. in 9. junija 2022 so bili obravnavani rezultati prvega obdobja - digitalni meni - ter naloge, ocena delavnic in vprašanja za naslednje obdobje. Na dnevnem redu so bile tudi usklajevalne in načrtovalne pripombe, predlogi in trajnost, povezani z doslej dokončanimi strokovnimi gradivi in vmesnikom DMC

Na vrsto je prišlo načrtovanje prednostnih nalog za naslednje obdobje - predlog za evalvacijo digitalnih učnih ur v razredu (preizkušena učna metoda, digitalno orodje) (samorefleksija učiteljev, povratne informacije učencev), merjenje učinkov projekta (intervencija na institucionalni ravni) tako na ravni šole kot posameznika, merilno orodje, predhodno načrtovanje vsebine načrtovane elektronske publikacije. Poleg tega so bile v dneh srečanja dogovorjene naloge vodenja projekta, kot so razširjanje, vrednotenje in zagotavljanje kakovosti v okviru projekta ter načrtovanje naslednjega mednarodnega srečanja v Romuniji in organizacija multiplikativnih dogodkov v partnerskih državah.