A VETWork projekt 2020. szeptember 1-jén indult négy ország (Magyarország, Románia, Szlovákia és Szlovénia) szakképző iskoláinak és szakképzésfejlesztésben aktív szervezetek részvételével.

Az együttműködés első lépése a projekt arculati elemeinek és weboldalának megtervezése és implementálása volt.

A weboldal többnyelvű tartalomkezelő rendszeren (Content Management System) alapul. Publikus felülete disszeminációs célokat szolgál, a háttérben dokumentumtárral, online kommunikációs lehetőségekkel és dinamikus tartalomszerkesztési szolgáltatásokkal a partnerek együttműködéséhez. A platform megnyitására 2020 októberében meg az első nemzetközi találkozón került sor.

A projekt első munkaszakaszának célja a digitális oktatás aktuális színvonalának felmérése, a partneriskolák vezetőinek, tanárainak, diákjainak bevonásával. A felméréshez többféle módszert alkalmaztunk, a konzorcium szervezetfejlesztő partnerei közösen dolgozták ki a személyes interjúkhoz, az online felméréshez a mérőeszközöket. 

A felméréshez a saját mérőeszközökön kívül alkalmaztuk a digitális oktatás színvonalának azonosítására kidolgozott, intézményi szintű önértékelő SELFIE keretrendszert. A keretrendszer ingyenes, online önreflexiós eszköz iskolák számára, amelyet az Európai Bizottság fejlesztett ki európai oktatási szakértőkkel, hogy támogassa az iskolákat a digitális technológiák tanításban és tanulásban való használatában. A SELFIE rendszer alkalmazására a konzorcium oktatási szekértői készítették fel a partneriskolákat, és az iskolák vezetői, tanárai és diákjai saját nemzeti nyelvükön, névtelenül tölthették ki az online kérdőíveket. A keretrendszer az eredményeket egy interaktív jelentésben foglalta össze, azonosítva az intézmény erősségeit és gyengeségeit.

SELFIE logo

A felmérések eredménye alapján a szervezetfejlesztő partner (Expanzió) oktatási szakértő munkatársa javaslatot fogalmazott arra, hogy a digitális oktatás mely területein van legnagyobb szükség fejlesztésre a partneriskolákban. Az iskolák a javaslatokat figyelembe véve dolgozták ki az intézményi digitális stratégiájukat.

SELFIE – kitöltési arányok az 5 iskolában

A munkaszakasz eredményei számokban:

 • A felméréshez szükséges eszközkészlet 3 nyelven
  • kérdőívek iskolavezetőkkel, diákokkal és tanárokkal szervezett interjúhoz
  • online kérdőív a tanárok aktuális digitális kompetenciáinak felméréséhez
  • egységes sablon intézményi digitális stratégia kidolgozásához.
 • A felmérésekben részt vevők száma:
  • intézményvezetők: 34, tanárok: 300, diákok: 1500
 • A felmérések eredményeinek összefoglalása 5 partneriskolában
 • Összehasonlító tanulmány angol nyelven