A fő eredmény a Digitális Menükártya, amely a szakoktatók számára létrehozott online tanulási környezet, amely aktív tanulási módszerek és webes alkalmazások választékát kínálja - pedagógiai ajánlásokkal, figyelembe véve a tanárok különböző kompetenciaszintjeit. A tartalom könnyen átvehető mikro-tanulási elemekből épül fel, nehézségi szintjük szerint osztályozva. A partneriskolák tanárai tanulmányozták a tartalom kiválasztott elemeit (néhány kötelező, néhány választható), és kiválasztották azokat a módszereket és eszközöket, amelyekkel a digitális tartalomkészítés következő szakaszában dolgozni fognak. A Digitális menükártya online tanulási tevékenység befejezése után és az O1-ben azonosított fejlesztési igények birtokában az egyes iskolák számára konkrét cselekvési terveket készítettek, összhangban a korábban felvázolt stratégiájukkal.

 

Kattintson a képre a videó indításához!

 

DMC bemutató

A három nyelven (angol, magyar, szlovén) fejlesztett Digitális Étlap módszertani ötlettár és szakképzési tananyagtár egyben.

URL: https://dmc.prompt.hu/

DMC nyitó oldal

A Digitális menükártya a 21. századi aktív tanulási módszerek, kipróbált és bevált alkalmazások és pedagógiai ajánlások (beleértve a részletes útmutatókat és példákat) válogatása. A tartalom kialakításakor összehangoltuk a kínálati oldalt (a szakértők tudása) és a keresleti oldalt (a tanárok igényei). A honlap tartalmi elemeit előzetes igényfelmérés után alakítottuk ki, valamint az O1 eredményei mentén.

Egy olyan „one-stop-shop”, ahol a szakképzésben oktatók

 • online óravázlatokat, projektterveket készíthetnek, ezeket elmenthetik, másokkal megoszthatják;
 • tájékozódhatnak mások által kipróbált és sikerrel alkalmazott oktatási, értékelési módszerekről, az innovációt ösztönző kreatív technikákról;
 • megismerhetnek különféle digitális eszközöket, azok oktatási célú felhasználását, gyakorlati tippekkel, példákkal alátámasztva;
 • böngészhetnek mások által készített tananyagok között, értékelhetik, felhasználhatják, módosíthatják is azokat.

A Menükártya moduláris felépítésű, mikro-tanulási objektumokból áll. Így elég rugalmas ahhoz, hogy követni tudja a változásokat: könnyen hozzáadhatunk egy új eszközt, vagy kivehetünk egy olyan eszközt, amely már nem támogatott. A Menükártya minden eleme értékelhető a felhasználók által. Az eszközök nehézségi szintjük szerint kerültek osztályozásra (kezdőknek, haladóknak, profiknak), hasonlóan a szakácskönyvben található receptekhez. Így a könnyű részeket a tanárok széles köre elsajátíthatja, míg mások a közepes vagy akár szakértői szintű kihívásokat választhatják az új készségek elsajátításához.

Digitális eszközök

Az elkészült oldal által kínál lehetőségek („one-stop-shop”):

 • tájékozódás mások által kipróbált és sikerrel alkalmazott oktatási, ezen belül óraszervezési és értékelési módszerekről;
 • példákkal alátámasztott digitális eszközök gyűjteménye;
 • a regisztrált felhasználóknak lehetőségük van online óravázlat, projektterv készítésére, amit le tudnak menteni és másokkal is meg tudják osztani;
 • böngészés mások által készített tananyagok között, a regisztrált felhasználók ezeket értékelhetik, felhasználhatják, másodpéldányt készíthetnek belőle saját felhasználásra.

Online képzés/tanulás a DMC (Digitális Étlap) felületen

Az online képzés célja az volt, hogy a résztvevő pedagógusok számára lehetőséget biztosítson arra, hogy korszerűsítsék és gazdagítsák ismereteiket, valamint bővítsék a módszertani és digitális eszközök használatát annak érdekében, hogy a diákjaikat a 21. századi munkaerőpiacra való belépéshez szükséges ismeretekkel és készségekkel ruházzák fel. 2022. február 15. - április 24. között az öt partneriskola 10-10 pedagógusa végezte el ezt az önálló tanuláson alapuló képzést, amelynek keretében megismerkedtek a DMC oldallal és annak elemeivel, értékelték a feltöltött “hozzávalókat”, ők készítették el az első óravázlatokat.

A három hétre tervezett képzés témái a következők voltak:

 • 1. hét: A tanári szerep változása, aktív tanulási módszerek, értékelési technikák, innováció az oktatásban;
 • 2. hét: Digitális eszközök a pedagógiai célok szolgálatában;
 • 3. hét: Ingyenes tartalomforrások, óra- és projekttervezés.

A képzés aktív fórumot, együttgondolkodási felületet teremtett az online környezetben a partneriskolák pedagógusai számára, ahol megoszthatták egymással a gondolataikat a fenti témák mindegyikében. A képzés egyéni és csoportos feladatokat is tartalmazott, ezeknek az ötvözetéből alakultak ki azok az írásos összefoglalók, amelyek tartalmazzák minden pedagógus egyéni fejlesztési tervét, valamint az iskola digitális stratégiájára vonatkoztatott cselekvési tervet. A képzés folyamán minden eszköz, módszer és gyűjtőoldal áttekintésre és véleményezésre került. A tesztelők javaslatai és hozzászólásai mentén kiegészítettük az esetleges hiányosságokat.

A képzés legfontosabb hozadéka az, hogy a pedagógusok elkészítették az innovatív módszerek beépítésére vonatkozó egyéni fejlesztési tervüket, illetve közösen megalkották az iskola cselekvési tervét a már elkészült digitális stratégiára építve.