Budimpešta
Madžarska

29. marca. 2022 je podjetje Prompt organiziralo uspešen multiplikativni dogodek, na katerem je predstavilo platformo DMC in njene funkcije ter izmenjalo informacije o projektu s sodelujočimi učitelji poklicnega izobraževanja in usposabljanja, vodstvi zavodov za poklicno izobraževanje in usposabljanje ter predstavniki izobraževalnih organizacij. Vsi udeleženci so pokazali veliko zanimanje za dosežke projekta Vetwork in na predstavnika, Marijo Hartyányi iz podjetja Prompt in Jánosa Setényija iz podjetja Expanzió, naslovili številna vprašanja.