Budimpešta
Slovenija

Na tretjem spletnem srečanju partnerjev 11. aprila 2022 so partnerske institucije obravnavale naloge, povezane z IO3, IO4 in IO5. Pojasnile so odgovornosti, poročale o svojem delu in razpravljale o tem, kako bodo mentorji ocenili pilotni tečaj učiteljev.