Az projekt utolsó munkafázisának célja az volt, hogy az első négy szellemi termék tapasztalatait és következtetéseit más szakképző iskolák által is adaptálható átfogó módszertanba integrálja, ha az iskolai közösség humán erőforrásait és kreatív energiáit mozgósítva a digitális oktatás és a digitális kultúra színvonalát .szeretnék fejleszteni.

A fejlesztést a konzorcium egyetemi partnere (University of Primorska) irányította, a szakértő partnerek (a Prompt-H Számítástechnikai Oktatási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Expanzió Humán Tanácsadó Kft. és Országos Magyar Továbbképző Központ) közreműködésével.

 

Az oktatási szakértők elemezték és összegezték az intézményvezetők, tanárok, diákok és a mentorok által az egyes munkaszakaszok végén készített visszajelzéseket, és ezek alapján kidolgozták a digitális oktatás és digitális kultúra színvonalának fejlesztésére irányuló, belső kezdeményezéssel zajló tíz lépéses modellt. A modellt az ajánlott eszközökkel (kérdőívekkel, a műhelymunkák forgatókönyveivel) és javasolt folyamatok bemutatásával együtt egy módszertani kézikönyvbe integrálták. Ez egy gyakorlatias útmutató, amelyet más oktatási szakértők (tanácsadók, oktatók) és iskolák is követhetnek, amikor úgy döntenek, hogy intézményi szinten hatékonyan, az összes érdekelt fél, különösen az oktatás ügyfelei – a diákok és közvetve a szüleik – megelégedésére valósítanak meg egy digitális pedagógiai stratégiát. 

VETWork tanúsítványok

A VETWork konzorcium az intézményi beavatkozás 10 lépése után a digitális oktatás fejlesztésében együttműködő tanároknak teljesítményük elismeréseként négy szintű tanúsítványt adományozott.


 
Fülöp Dóra kreatív munkája, szakközépiskolai tanár, Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola (Szlovákia)
 1. szint: Innovatív tanár – az online kurzus sikeres elvégzéséért, saját digitális kompetenciák fejlesztéséhez kidolgozott cselekvési tervért, a műhelymunkákba való részvételért, óraterv készítéséért, a diákokkal való kipróbálásért, és kísérlet pedagógiai értékelésért.

2. szint: Digitális mentor – az 1. szint teljesítéséért és a tartalomfejlesztésben való együttműködésért (21. századi tanítási módszerek, OER-ek vagy digitális eszköz(ök), workshopok vezetése).

3. szint: Digitális változásért felelős személy - a 2. szint teljesítéséért, az iskolavezetés elkötelezett képviselője, aki felelősséget vállal a digitális oktatás intézményi szintű fejlesztéséért, és támogatja a mentorok munkáját, és biztosítja, hogy a változás valóban bekövetkezzen, és fenntartható legyen.

Vezetőség a digitális oktatásért (csak Szlovéniában): a tanárok tanulási tevékenységének magas szintű projektmenedzsment és szervezeti tudatossággal való támogatásáért, a tantestület teljesítményének nyomon követéséért és az értékelő jelentések elkészítéséért.
 

Eredmények számokban


 

  • A konzorcium 89 tanúsítványt állított ki a 3 országban magyar és angol nyelven:
    • 1. szint – Innovatív tanár: 61
    • 2. szint - Digitális mentor: 18
    • 3. szint - Digitális változásért felelős személy: 6
    • Vezetőség a digitális oktatásért: 4
  • Kézikönyv az intézményi szintű beavatkozás módszertanáról a szakképző iskolák digitális oktatásának javítása érdekében.