VETWork
Digitális módszertani tanártovábbképzés intézményi szintű beavatkozással

Háttér, kontextus


Nem mondhatjuk, hogy nincsenek lelkes pedagógusok, hogy a tanárok ma kevésbé lennének elhivatottak, mint régen. Saját tapasztalatainkból tudjuk, hogy az országban, a szakképzésben mennyi az új módszerek tanulására, szakmai tovább-fejlődésre kész pedagógus, aki örömmel és lelkesen vesz részt új digitális eszközöket, módszereket kínáló képzésekben.

Miért van mégis az, hogy ha a visszajelzések alapján kifejezetten eredményesnek mondott digitális módszertani képzést követően egy év múlva rákérdezünk, hogy hány pedagógusnak sikerült napi szinten beépítenie a módszert a munkájába, azzal szembesülünk, hogy jó, ha ez az arány a résztvevők 10-15%-a?

 

about

Miért?

Az eszközellátottság, internet elérés, okostelefonnal való lefedettség az elmúlt évtizedben jelentősen javult.

Többféle baj van, és ezek közül nem a tanárok és gyerekek túlterheltsége a legnagyobb. Az utóbbi évek kutatásai arra a következtetésre jutnak, hogy a probléma sokkal bonyolultabb annál, mintsem egy technikai eszköz, legyen az a legkorszerűbb digitális technológia terméke, bármit is egycsapásra meg tudna oldani. Az a pedagógus, aki egy sikeres képzés után visszamegy a tantestületbe, felvértezve olyan digitális módszertárral, aminek a használhatóságáról meggyőződött, legtöbbször légüres térben találja magát.

 

 

Problémák

 • Képzést követő hatékonyság, beépülés mérés hiánya
  A pedagógustovábbképzési kínálat nagyon gazdag, de az iskolák és a pedagógusok részéről ez legtöbbször „legyünk túl rajta, legyen meg a kredit” címszóval zajlik, és nincs szervezett visszajelzés a hasznosulásról, beépülésről.
 • A digitális kihívások és a pedagógusok átlagéletkora közötti feszültség
  A képzési kínálatban gyakori az online képzés, ami a rugalmas időbeosztás folytán előnyös is. Azonban, mivel a pedagógusok átlagéletkora magas (Magyarországon például 47,6 év), fontos lenne, hogy valaki „fizikailag” megmutassa, hogy hogyan kell a digitális eszközöket használni.
 • Elszigetelt úttörők – lassú változás
  Azok a pedagógusok, akik nyitottak a változásokra, gyakran elszigeteltek. A változásokat lelassítja a pedagógusok tantestületen belüli együttműködésének, tudásmegosztási készségének hiánya.
 • A digitális kultúra beágyazódására irányuló, intézményi szintű törekvések hiánya
  Ezek közül csak egyet említünk: egymás óráinak látogatása, értékelése, visszajelzések begyűjtése nem jellemző gyakorlat az intézményekben.

 

Hosszútávú célok

A tervezett projekt célja egy új képzési, beavatkozási modell kidolgozása, amely szorosan kapcsolódik a szakképzés területén megfogalmazott szektor specifikus prioritásokhoz:

 • Rendszerszintű megközelítések és lehetőségek bevezetése a szakoktatással és szakképzéssel foglalkozó tanárok, oktatók és mentorok alapképzése és folyamatos szakmai fejlődése érdekében mind az iskolai, mind a munkahelyi közegben (beleértve a gyakorlati képzéseket), a hatékony digitális, nyitott és innovatív oktatásra és pedagógiai módszerekre, valamint a gyakorlati eszközökre összpontosítva; a szakoktatással és szakképzéssel foglalkozó tanárok, oktatók, mentorok és vezetők szakmai vonzerejének növelése;
 • A Digitális oktatási cselekvési tervben és a DigComp 2.1-ben foglaltaknak megfelelően, az innovatív megközelítések és digitális technológiák felhasználásának támogatása az oktatásban és a tanulásban, ideértve a SELFIE önreflexiós eszköz hatékony felhasználását az innováció átfogó megközelítésének támogatására, valamint a digitális technológiák pedagógiai, adminisztratív, technikai és szervezeti változások céljára való felhasználása.

A projekt célja a hagyományos digitális módszertani pedagógustovábbképzési program szélesebb kontextusba ágyazása, testreszabott, iskolában zajló kontakt képzés megszervezésével, összekapcsolva az intézményi szintű digitális kompetenciát és minőségkultúrát erősítő szervezetfejlesztési komponensekkel.

 

Projektcélok

 • Intézményi szintű beavatkozás az iskola vezetőinek és pedagógusainak szoros együttműködésére építve.
 • Szervezeti és egyéni szintű fejlesztési és képzési szükségletek meghatározása a SELFIE és a DigCompEdu önértékelési eszközeivel.
 • A felmérések eredményéhez illeszkedő online képzési kínálat implementálás a „Digitális Étlap” platformon, és online pedagógusképzés a hiányzó DigComp 2.1 és a DigCompEdu szerinti kompetenciák fejlesztéséhez.
 • Az iskolák támogatása a saját digitális pedagógiai stratégiájuk és az egyéni igényekhez igazított akcióterv kidolgozásában.
 • Az akcióterv megvalósítás, gyakorlatorientált, egyéni igényekhez igazított, a pedagógusok saját „digitális óra” kísérletével záruló helyszíni, jelenléti képzés (workshopok) facilitálása a partneriskolákban.
 • Digitális pedagógiai képzési és beavatkozási modell kidolgozás a tapasztalatok alapján, amit egyéb oktatási intézmények is könnyen alkalmazhatnak intézményi szintű változások hatékony kezelésének és oktatási gyakorlatuk folyamatos fejlesztésének eszközeként.

 

Célcsoport

Szakképzésben dolgozó pedagógusok, intézményvezetők

Eredmények

A projekt során az alábbi öt szellemi termék keletkezik:

1: Eszköztár a Digitális Pedagógiai Stratégia kialakításához a szakképző iskolákban.

2: Digitális étlap – online képzési felület szakképzésben dolgozó tanároknak mikrotananyagokkal, a DigCompEdu keretrendszerben meghatározott kompetenciákhoz igazodva.

3: Digitális tananyagfejlesztés a partner szakképző intézményekben tartott workshopokon.

4: Esettanulmányok IKT alapú kreatív osztálytermi munkára alapozva.

5: Digitális pedagógiai képzési és beavatkozási modell – a tapasztalatok, kifejlesztett eszközök és tesztelt folyamatok összegyűjtése és terjesztése egy e-könyvben, további oktatási intézmények számára.

 

 

Partners

Szlovénia
Biotechnical Educational Centre Ljubljana
Románia
Országos Magyar Továbbképző Központ
Románia
Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum
Magyarország
SZÁMALK-Szalézi Technikum és Szakgimnázium
Magyarország
Közép-magyarországi ASzC Magyar Gyula Kertészeti Technikum és Szakképző Iskola
Szlovákia
Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola
Magyarország
Prompt-H Kft. (Koordinátor, Magyarország)
Magyarország
Expanzió Humán Tanácsadó Kft.
Szlovénia
University of Primorska Faculty of Management